Hjälp kunderna hålla avståndet!

Med Coronaviruset härjande har det blivit nödvändigt att hålla ett säkert avstånd till andra. Vi kan hjälpa dig ta fram dekaler och skyltar för att underlätta separationen i din butik eller på ditt företag. Förutom vanliga skyltar och affischer kan vi med hjälp av vår leverantör Antalis leverera dekaler som kan fästas på golvet, tillfälligt eller mer permanent. Läs mer här om olika typer av material på Antalis hemsida. Och klicka här för en offert eller mer information.

Håll säkert avstånd märke