Ny digitalpress!

Wikströms har investerat i en ny digitalpress!

Vår leverantör Konica Minolta får förnyat förtroende och kommer att installera den nya digitalpressen AccurioPress C3080P.

Den nya pressen är snabbare, har bättre pass fram/baksida och även bättre färgstyrning. Dessa viktiga kontrollfunktioner tillhandahålls av en enhet monterad efter själva skrivardelen. Förutom detta är pressen även redo för fullständig broschyrproduktion, med en big/fals/klammer- och skärenhet. Allt detta kommer att ge snabbare produktion samt högre och jämnare kvalitét.

Den nya pressen är förhoppningsvis på plats i början av Februari.