Nya leveransvillkor

Vi har nya leveransvillkor. “ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR GRAFISKA PRESTATIONER (ALG 20)”, kort ALG 20, är framtagna av Grafiska Företagen i samarbete med organisationer som representerar kundledet, och kan betraktas som standard för branschen. De går att ladda ner här.