Vi kan hjälpa dig producera bipacksedlar

Wikströms har under lång tid varit leverantör åt läkemedelsindustrin, och en produkt som vi tillverkar är bipacksedlar. Detta är det informationsblad som följer med läkemedel och exempelvis upplyser om korrekt använding och eventuella biverkningar.

Ofta är det ett blad som är nerfalsat till ett mycket litet format för att få plats i förpackningen, men det kan även vara en liten klamrad broschyr.

Då det handlar om läkemedel ställs det höga krav på korrekthet och leveranstid, så vi är naturligtvis stolta över att ha fått förtroendet att leverera dessa!

Bipacksedel