Wikströms har fått en hyresgäst!

Vi kommer framöver att dela lokal med Grafiska Fenomen AB, tidigare Fenomentryck, som flyttar in hos oss! Vi har sedan länge samarbetat både som både kund och leverantör, och hoppas nu på ett utökat samarbete där vi kan dra nytta av respektive företags specialkompetens.