Pliktexemplar 2020

Tryckerier i Sverige är skyldiga att leverera så kallade pliktexemplar av de trycksaker vi har producerat till Kungliga Bibliotekets samlingar. Det blir en hel del material som ska lagras! Vi fick nyligen lite siffror på detta:

Under 2020 har ni pliktleverantörer tillsammans levererat:

4 634 meter vardagstryck
12 889 tidskrifter
1 912 affischer
593 kartor
824 vykort
15 889 böcker
och mycket mer till KB.

Bara allt vardagstryck som kommit in under året skulle, om det lades ut på rad, räcka från KB:s lokaler i Humlegården till Solna centrum! I KB:s underjordiska femvåningsmagasin bevaras allt som kommer in via plikten, för dagens och framtidens forskare.